โทร. 062-5606456 spk3525008@gmail.com

  • สอนไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51(ต้นกำเนิด Intel) ด้วย Keil PK51 compiler
  • สอน ARM STM32 CORETEX (ST Microelectronics)
  • สอน LabWindows/CVI National Instrument
  • สอนไมโครคอนโทรลเลอร์ Microchip PIC รายละเอียดเมนูด้านล่าง ครับ

Visitors: 2,110