โทร. 062-5606456 always@keil-cvi.com

  • สอนไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51(ต้นกำเนิด Intel) ด้วย Keil PK51 compiler
  • สอน ARM STM32 CORETEX (ST Microelectronics)
  • สอน LabWindows/CVI National Instrument
  • สอนไมโครคอนโทรลเลอร์ Microchip PIC รายละเอียดเมนูด้านล่าง ครับ
  • ต่างประเทศ (U.S.) เพิ่มค่าส่ง 2000 บาท (EMS)

Visitors: 3,575